Slide 2
ODVAHA DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ I V BLANSKU
Slide 2
ODVAHA DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ I V BLANSKU
previous arrow
next arrow

kandidátka a volební Program 2022

1. ZBYNĚK POKORNÝ

 Lektor angličtiny, překladatel

 Zastupitel města Blanska

Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko

VÍCE ZDE 

2. ondřej haváč

 Učitel na gymnáziu, odborný asistent na FF MU v Brně 

Místopředseda komise pro zahraniční styky města Blanska

VÍCE ZDE 

3. luboš sedlák

 Doktorand 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blanska

VÍCE ZDE 

4. jan střítecký

 Exportní analytik, překladatel 

Člen Komise pro zájmové činnosti a kulturu

VÍCE ZDE 

5. antonín straka

 Elektrotechnik 

Člen Finančního výboru města Blanska

VÍCE ZDE 

Milí spoluobčané,

blíží se komunální volby, ve kterých rozhodnete, kam bude v následujících letech směřovat naše město.

Pirátská strana se bude již podruhé ucházet o vaše hlasy. Z party nadšenců, která si v roce 2018 dala za cíl dostat se do zastupitelstva a naučit se komunálnímu politickému řemeslu, jsme se stali standardní politickou silou, která chce svoje zkušenosti a energii přetavit ve prospěch blanenských občanů.

Lídrem naší kandidátky bude Zbyněk Pokorný, který poslední čtyři roky hájil pirátské barvy v blanenském zastupitelstvu a jehož vizí je navrácení důvěry v komunální politiky.

V uplynulém volebním období jsme prosazovali zásadní pirátské myšlenky, jako je transparentnost a aktivní komunikace s občany – díky naší snaze dnes najdete na webu města materiály před jednáními zastupitelstva a videozáznamy z jednotlivých zasedání. Podporovali jsme větší zapojení občanů do života města – podíleli jsme se na propagaci Participativního rozpočtu i na přípravě konkrétních projektů. Kriticky jsme se stavěli k výstavbě obchodního centra „Skleníky“, zejména kvůli necitlivému zásahu do

jedinečného území podél řeky Svitavy. V oblasti energetiky jsme důrazně prosazovali, aby provozovatelem systému Centrální zásobování teplem (CZT) zůstala městská společnost. Myslíme si, že je v Blansku stále co zlepšovat. 

Chceme, aby se město udržitelně rozvíjelo s větším ohledem na životní prostředí a komfort občanů. Chceme realizovat adaptační opatření na klimatickou změnu a podporovat projekty jako Živá krajina a Ukliďme Česko. Chceme větší pestrost kulturní nabídky a prohloubit spolupráci organizátorů kulturních akcí. Chceme zapojit zástupce společenství vlastníků jednotek do rozhodování o budoucím vývoji systému CZT. Chceme, abyste měli vždy dostatek informací a aby vaše názory byly více slyšet!

Přijďte 23. nebo 24. září k volbám a podpořte celou naši kandidátku.

Děkujeme!

volební Program 2022

Hospodaření městA

 • Zlepšíme přehlednost a transparentnost veřejných zakázek, a informovanost místních firem o městských zakázkách
 • Zohledníme i jiná hodnotící kritéria, než jen nejnižší cena, např. kvalitativní, podíl subdodavatelů, dlouhodobé pozitivní reference atd.
 • Zamezíme veřejným zakázkám se zadávacími podmínkami “šitými na míru”
 • U městských společností a příspěvkových organizací zavedeme transparentní účetnictví a rozklikávací rozpočet
 • Zlepšíme propagaci Participativní rozpočtu včetně využití “banky nápadů” z předešlých ročníků

životní prostředí

 • Budeme motivovat občany k lepšímu třídění odpadu, zavedeme provoz sběrného dvora 24/7 pomocí čipového systému
 • Podpoříme spolupráci s celostátním projektem ŽIVÁ KRAJINA (komplexní program pro obnovení biodiverzity a zádrž vody v krajině)
 • Budeme aktivně podporovat a organizovat akce UKLIĎME ČESKO
 • Aktivně podpoříme iniciativu STROMY pro MORAVSKÝ KRAS 
 • Budeme prosazovat citlivější a kreativnější přístup k rozvoji cenných lokalit tak, aby se neopakoval případ výstavby OC Skleníky.

rozvoj města

 • Zadáme analýzu potřeby vypracování nového územního plánu města
 • Prosadíme pozici Městského architekta.  Pro rekonstrukce veřejných prostranství a pro významné stavby města budeme vypisovat architektonické soutěže.
 • Vypíšeme architektonickou soutěž na řešení prostoru nám. Republiky. Na základě  jejího výsledku navrhneme změnu regulačního plánu “ střed města” a zasadíme se o jeho naplňování.
 • Podpoříme co nejrychlejší výstavbu nového plaveckého bazénu a jeho uvedení do provozu.
 • Podpoříme výstavbu obecních nájemních bytů s využitím dotačních titulů MMR (ministerstva pro místní rozvoj)
 • Prosadíme, aby i samotný záměr prodeje důležitých pozemků města schvalovalo zastupitelstvo (viz. návrh zastupitele ZP na zastupitelstvu 2019)
 • Zadáme provedení dopravní studie, která ukáže budoucí úskalí dopravy a hustoty provozu v Blansku

ENERGETIKA

 • Prosadíme, aby provozovatelem systému CZT byly od roku 2024 opět Služby Blansko. Město musí mít pod kontrolou licence, investice a nákup plynu. Do debaty o modernizaci systému zapojíme hlavní odběratele tepla – blanenská SVJ.
 • Zavedeme pozici městského energetika.
 • Zamezíme “násilnému” připojování nových objektů k CZT (např. plánovaná výstavba BD na Písečné)
 • Na základě komplexního energetického auditu provedeme úsporná energetická opatření na městských budovách

TRANSPARENTNOST

 • Díky Pirátům již dnes najdete na webu města materiály,  videozáznamy a detailní zápisy z jednání zastupitelstva 
 • Podobně prosadíme i zveřejňování zápisů z jednání městské rady. U zveřejněných usnesení rady bude možné rozkliknout detail
 • Zápisy z komisí rady a výborů zastupitelstva budou zveřejněny na webu města
 • Provedeme revizi komisí jako poradních orgánů rady města

sociální problematika

 • Zřídíme odlehčovací službu pro postižené a seniory. Přestože je síť sociálních služeb v Blansku dobře zajištěná, tato konkrétní podle názoru terénních pracovníků v Blansku citelně chybí.
 • Intenzivněji podpoříme nízkoprahový klub Podané ruce v boji s dětskou drogovou problematikou.
 • V případě pokračování války na Ukrajině budeme dále podporovat integraci ukrajinských uprchlíků

BEZPEČNOST A KRIMINALITA

 • Zajistíme bezpečnost v parku u vlakové zastávky. Zvýšíme atraktivitu a návštěvnost na nábřeží řeky Svitavy
 • Zvýšíme přítomnost městské policie v problematických místech nejen v centru města (před Albertem, Písečná za penzionem, park u Legionáře atp.) 

PESTRÁ KULTURAadpisu

 • Podpoříme hlubší a systematičtější spolupráci organizátorů kulturních akcí   
 • Poskytneme podporu kulturním a zájmovým spolkům (Kolárka, Rastislav, Ulita atd.)
 • Rozšíříme nabídku kulturních akcí o chybějící žánry 
 • Podpoříme místní literární, hudební, výtvarné a dramatické talenty
 • Navýšíme částku v dotačních titulech a amatérským pořadatelům poskytneme zázemí a zápůjčku techniky
 • Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet a kvalitu příjemců. Zajistíme rovný přístup všem žadatelům.
 • Poskytneme zpětnou vazbu uchazečům o dotace, jak pozitivní, tak negativní 
 • Nabídneme vhodnější prostor pro pořádání velkých hudebních akcí a festivalů, než je zámecký park 
 • Obnovíme tradici festivalu Den Země, festivalu kultury a životního prostředí

Sport

 • Nadále se budeme zasazovat o to, aby dotace do sportu byly primárně určeny dětským a juniorským klubům. 
 • Projednáme využití horní části svahu nad Myslivnou pro zimní sporty.
 • Podpoříme i menšinové sporty nabídkou městských prostor.
 • Podpoříme vznik indoorové lezecké stěny pro veřejnost.
 • Rozšíříme nabídku zimních aktivit o venkovní kluziště. 
 • Zefektivníme systém bruslení pro veřejnost na krytém zimním stadionu.
 • Opravíme zanedbaná hřiště pro míčové hry.

NAVŠTIVTE NAŠE AKTUALITY

Nealko drink s Piráty

Co můžete dělat v úterý 13. února? Máme pro vás pár tipů:  Vyrábět originální valentýnky,  na poslední chvíli objednávat dárky nebo si jen tak užívat

Read More »

Seminář – DatLab v Blansku

V dušičkový čas jsme uspořádali seminář na téma kontroly veřejných zakázek. Marek Zelenka z uskupení Oživení, které se zabývá problematikou střetu zájmů, korupce a transparentnosti

Read More »