UČITEL NA GYMNÁZIU, MÍSTOPŘEDSEDA KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ STYKY MĚSTA BLANSKA

ondřej haváč

ZBYNĚK POKORNÝ

ONDŘEJ HAVÁČ

Proč ses rozhodl znova kandidovat za Piráty v Blansku?

V komunální politice jsem aktivní od roku 2018, kdy jsme s kamarády založili spolek Blansko sobě, z.s. a rozjeli petici proti výstavbě nového (již sedmého) obchodního centra, které má stát na místě skleníků firmy Zera Rájec na úrodném ostrově u řeky Svitavy. Protože náš spolek nebyl relevantním partnerem pro město a protože petice občanů jím byla smetena ze stolu, rozhodli jsme se v minulém volebním období kandidovat za stranu, která nám byla myšlenkově nejbližší – za Piráty.

Jaké jsou tvé pracovní a životní zkušenosti?

Narodil jsem se v Ostravě, ale celý můj život je spjat s jižní Moravou. Od čtyř let jsem vyrůstal ve Vyškově, studoval jsem a pracuju v Brně, od roku 2014 žiju v Blansku. Vystudoval jsem obor Historie a Učitelství historie pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2016/2017 jsem pak pracoval jako výzkumný pracovník na Wirthově institutu rakouských a středoevropských studií v kanadském Edmontonu. V rámci doktorského studia jsem se zúčastnil řady konferencí na prestižních zahraničních univerzitách (University College London, Harvard University, Hebrew University). Po návratu z Kanady učím na Gymnáziu Mojmírovo náměstí v Brně a od roku 2019 se rovněž podílím na mezinárodním výzkumném projektu HERA: VICTOR-E. Od podzimu 2022 budu působit jako odborný asistent na Historickém ústavu FF MU v Brně.

 

Co se ti za dobu působení jako Místopředseda Komise pro zahraniční styky v posledním období  povedlo?

Za uplynulé volební období jsem byl za Piráty místopředsedou Komise pro zahraniční styky města Blanska, ve které jsem působil jako tlumočník a delegát pro představitele partnerských měst na významných akcích města (jako jsou Blanenský půlmaraton, Vítání sv. Martina). Rovněž jsem se spolupodílel na řadě návrhů, které za nás v Blansku prosazoval náš zastupitel Zbyněk Pokorný – na zavedení online přenosu z jednání zastupitelstva, zveřejňování materiálů před jednáním zastupitelstva, kritice výstavby obchodního centra, stejně jako předražené kavárny na místě bývalého hotelu Dukla.

 

V následujícím volebním období bych se spolu se Zbyňkem a dalšími Piráty snažil prosadit řadu bodů našeho chystaného programu. Ať už se bude jednat o zavedení pozice městského architekta, rekonstrukci Salmova mlýna bez ohledu na probíhající restituční řízení, zamezení nové výstavby v samotném srdci města, větší ohled na životní prostředí a maximální míru transparentnost.

ONDŘEJ HAVÁČ

Učitel na gymnáziu, odborný asistent na FF MU v Brně

Místopředseda Komise pro zahraniční styky