Chci vrátit důvěru v komunální politiky

zbyněk pokorný

LEKTOR ANGLIČTINY

ZASTUPITEL MĚSTA BLANSKA

ZBYNĚK POKORNÝ

zbyněk pokorný

Proč ses rozhodl znova kandidovat za Piráty v Blansku?

 Poprvé jsme kandidovali za Piráty v roce 2018 jako parta nadšenců s cílem dostat se do zastupitelstva, naučit se komunální politické řemeslo, a etablovat Piráty jako standardní politickou sílu ve městě. Tito lidé nás pak zastupovali v komisích a výborech města celé volební období a tvoří čelo kandidátky i v letošním roce.

Na lídra v těchto komunálkách jsem se rozhodl kandidovat hlavně na základě zkušeností z uplynulých 4 let v pozici zastupitele, a zároveň jako koordinátora veškerých pirátských kampaní ve městě. Myslím, že máme tentokrát na zisk min.3 křesel, což by nám mělo poskytnout dobrou pozici pro jednání o účasti v případné koalici

Co se ti za dobu působení v místním zastupitelstvu v posledním období povedlo? 

  • Dostat Piráty do povědomí občanů a nabídnout alternativu pro liberální voliče
  • Prosadit „Transparentní balíček“, tj. zveřejňování materiálů na zastupitelstvo, přenášení jednání ZM online a pořizování videozáznamu a zveřejnění podrobného zápisu z jednání ZM.
  • Od začátku volebního období jsme se aktivně podíleli na propagaci PaRo, jak pořádáním besed pro veřejnost, tak i podáváním konkrétních projektů.
  • Naší přímou účastí na projektech týkajících se ochrany životního prostředí a kritikou výstavby nového OC v jedinečné lokalitě v blízkosti řeky Svitavy jsme přesvědčili občany, že ochrana ŽP pro nás není jen prázdné volební heslo.
  • Od roku 2019 upozorňujeme na problémy s pronájmem systému CZT (Centrální Zásobování Teplem), které město v tichosti a bez vědomí zastupitelstva pronajalo novému provozovateli do konce roku 2023. Náš podnět k ÚOHS sice nebyl úspěšný, ale že byl oprávněný se ukázalo v plné síle koncem loňského roku, kdy provozovatel spadl do režimu DPI a veškeré negativní dopady se ihned přenesly na odběratele.
  • Prosadili jsme nedávno vznik Výboru pro Energetiku, jehož jsem členem, a který by měl výše uvedenou problematiku do budoucna koordinovat a řešit.

zbyněk pokorný

Lektor angličtiny, Zastupitel města Blanska