aktuality

Pirátským okem – Zastupitelstvo města Blanska 25. 4. 2023

Pirátským okem – Zastupitelstvo města Blanska 25. 4. 2023

👉 Na konci dubna proběhla v relativně klidné atmosféře čtvrtá schůze blanenského zastupitelstva. Chybělo sice kontroverzní téma, jakým se minule stalo odvolání ředitele kulturního střediska města Blansko, nicméně hlasovalo se o jiných důležitých bodech. 👈
⁉️ Vyjádřili jsme např. pochybnosti ke změně předběžné ceny tepla předložené dodavatelem ZT Energy. Ten sice snížil cenu za GJ na 1165 Kč, ale výpočet ceny nijak nedoložil, tentokrát ani kalkulačním vzorcem. Městu jsme proto doporučili ověřit si její výši u ERÚ. Vzhledem k vývoji cen plynu v posledním čtvrtletí by se podle nás částka i s přičtením stálých nákladů (např. 6milionový nájem placený městu) měla pohybovat kolem 800 Kč/GJ.
🏊‍♀️ Zastupitelům byl také předložen revidovaný harmonogram výstavby nových městských lázní. Vybraný dodavatel by měl práce zahájit v létě 2024 a dokončit je nejpozději v prosinci 2025. Dojde tak k výrazné redukci původního projektu, který zastupitelstvo schválilo v červnu 2022. Vzhledem k dalším plánovaným investicím města chápeme snížení ceny projektu na 200 mil. bez DPH jako nezbytný a realistický krok, který umožní co nejrychlejší výstavbu nového sportovního zařízení. To byl ostatně i jeden ze stěžejních bodů našeho volebního programu.
🎭 Schvalovaly se také programové dotace do kultury a zájmových činností, a sportu. Některé spolky na dotaci bohužel nedosáhly, přestože předložily zajímavé projekty. V některých případech byly důvodem formální chyby při podávání žádosti, v jiných aktuální nastavení hodnotících kritérií. Jejich revizi se proto chystáme navrhnout v rámci kulturní a sportovní komise.
🚀 V interpelacích jsme se ptali na cestu vedení města do slovinského města Postojna. O vytvoření partnerské spolupráce mezi Blanskem a městem ve Slovinském krasu usilujeme již od minulého volebního období, kdy náš současný zastupitel Ondřej Haváč působil jako místopředseda Komise pro zahraničí styky. Vzhledem k tomu, že se Postojna nachází v srdci Slovinského krasu a místní jeskyně patří k nejnavštěvovanějším na světě, nabízí se zde řada možností ke spolupráci – od příležitostí pro místní speleology až po výměnné pobyty žáků blanenských a slovinských základních škol.
🚫 V dalších dvou interpelacích jsme poděkovali zaměstnancům odboru SRM a místostarostovi Ivo Stejskalovi za okamžitou pomoc při likvidaci černé skládky nedaleko sídliště Písečná (viz. odkaz), a upozornili na nově nainstalovaný automat na prodej lehkých drog v bezprostřední blízkosti radnice. Vedení městské policie přislíbilo, že zkontaktuje majitele automatu a zajistí, aby k němu neměli přístup děti a nezletilí.
SDÍLEJTE S NÁMA