aktuality

Návrhy na změny dotačního programu z oblasti kultury a zájmové činnosti

Návrhy na změny dotačního programu z oblasti kultury a zájmové činnosti

Jedním z bodů našeho volebního programu bylo narovnat financování kultury a podpořit i malé spolky a menšinové zájmové činnosti v kultuře. Dali jsme hlavy dohromady, poctivě studovali situaci v dalších městech, dělali si jednoduché propočty a nakonec jsme došli závěru, že jde o opravdu komplexní problém a je třeba jej nahlížet z co nejvíce hledisek.
Jako správní Piráti jsme navrhli dvě varianty úpravy přidělování městských dotací: progresivní a umírněnou. Obě jsme poslali do rukou Komise kulturního a společenského života, konkrétně její předsedkyni Pavlíně Komínkové. Teď už je na komisi, aby případně naše návrhy zformulovala do dalšího doporučení pro Radu města.
 
Naši koncepci zveřejňujeme na našem webu, protože i v Blansku jdeme cestou otevřenosti a transparentnosti. 👇👇👇

KULTURA – DOTAČNÍ PROGRAM

#kultura #transparentnost #financovanikultury #koncepcevkulture

 

SDÍLEJTE S NÁMA