Chci zlepšit péči o územní plánování, podporu městského architekta a otevřít dialog o vizuálním smogu.

žaneta němcová

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

žaneta němcová

Proč ses rozhodla kandidovat za Piráty v Blansku?

Do lokální politiky bych ráda vstoupila a aktivně se zapojila, protože je to lepší, než si jenom stěžovat. Považuji za důležité, aby se s veřejnými prostředky nakládalo transparentně a hospodárně ve prospěch místních občanů.

Piráty v Blansku sleduji už od minulých voleb v roce 2018. Pirátská politika je mi blízká, zvláště pak podpora participace (aktivní zapojování občanů do dění v obci). Ráda bych, aby Blansko bylo město pro LIDI, ve kterém se snadno a dobře žije všem. Ráda bych se zapojila v oblastech územního plánování, podpory městského architekta a velmi mě zajímá téma visuální smog (v Blansku více než časté).

 

Jaké jsou tvé pracovní a životní zkušenosti?

Celý svůj život bydlím v Blansku (s menší přestávkou NZ) a s manželem zde vychovávám 2 děti. Chodila jsem zde na základní školu a na gymnázium. Dále mě studium zavedlo do Brna, kde jsem začala pracovat v korporátní firmě v ekonomickém oddělení. Poté jsem pracovala na různých obchodních pozicích. Od roku 2020 jsem na mateřské dovolené.

žaneta němcová

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ