aktuality

Také vás trápí neutěšený stav budovy Salmova mlýna?

Také vás trápí neutěšený stav budovy Salmova mlýna?

🧐Podle našeho názoru má budova obrovský nevyužitý potenciál a nezaměnitelný genius loci. 👉Proto jsme se zajímali v průběhu tohoto roku o stav s tím souvisejícího restitučního řízení.
🧐🆗Ze získaných informací jsme usoudili, že město již dávno mohlo jako účastník řízení daleko aktivněji vstoupit do tohoto procesu.
🧐Na základě již platných soudních rozhodnutí je navrácení majetku rodině Salmů velmi nepravděpodobné a budova mlýna podle našeho názoru již dávno mohla projít postupnou rekonstrukcí.
👉❓Proč tak město neučinilo? Na tento dotaz jsme se chtěli zeptat v rámci interpelací na úterním jednání zastupitelstva, nicméně podobný dotaz vznesl i Jan Nečas z ANO, takže odpověď města se brzy dozvíme.
✅V každém případě se snad začíná Salmovu mlýnu blýskat na lepší časy.
SDÍLEJTE S NÁMA