aktuality

Pirátský okem – Zastupitelstvo ze dne 20.06.2023

Pirátský okem – Zastupitelstvo ze dne 20.06.2023

Cyril a Metoděj nám přinesli písmo a my vám na oplátku přinášíme souhrn důležitých témata z posledního, pátého blanenského zastupitelstva, které zasedlo těsně před prázdninami.
📊 Mezi hlavní body určitě patřilo schválení Závěrečného účtu města Blansko za rok 2022. Pokud vás zajímá, jak město hospodaří, nepřehlédněte dokument v odkazu na konci této zprávy.
📉 Hospodaření města skončilo loni schodkem 2️⃣2️⃣ miliony korun. Hlavním důvodem bylo navýšení rozpočtu pro Služby Blansko v důsledku skokového navýšení ceny energií ve sportovních zařízeních, které Služby Blansko spravují.
📈 Schválili jsme také navýšení částky – na 7️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ Kč – pro projekty občanů v rámci participativního rozpočtu (PaRo), který jsme v Blansku v roce 2018 pomáhali prosadit. V loňském roce nás překvapil nízký zájem ze strany občanů, a proto jsme navrhli větší propagaci ve veřejném prostoru po vzoru Brna.
Město přislíbilo, že v místech realizace jednotlivých projektů se objeví cedulka s odkazem, pod kterým na webu najdete projektové detaily. Návrhy se také nově budou zveřejňovat průběžně, ihned po podání navrhovatelem a odsouhlasení jejich realizovatelnosti.
Na příštím zastupitelstvu navrhneme změnit název celého participativního rozpočtu. Současné pojmenování „Společně PRO Blansko“ považujeme za nešťastné jednak proto, že již roky v řadě měst funguje zažitá zkratka PaRo, ale především kvůli vzniku nové extremistické politické strany PRO.
🚧 V dalších bodech jsme hlasovali proti prodeji 286 m2 před budovou TOP AUTOSALONU na ulici Svitavská. Přiklonili jsme se k názoru zastupitele ing. Pořízka, že autosalon tuto plochu již léta využívá a není důvod měnit její status. Riziková by mohla být zejména slabá pozice města v případě nutnosti oprav v území s vysokou hustotou inženýrských sítí.
🚛 Nepodpořili jsme také žádost firem Chemoplast a Metalkovo o úpravu návrhu smlouvy, ve které se město zavazuje zlikvidovat případné ekologicky závadné odpady na pozemcích v průmyslové zóně, kde mají uvedené firmy vybudovat svoje nové provozy.
Problémem je ilegální navážka odpadu na ploše cca 2300 m2 do výšky jednoho až tří metrů! Pro představu se jedná o stovky „tatrovek“, které někdo „nepozorovaně“ navozil na pozemky města. V rozpravě jsme tuto možnost zpochybnili, na což starosta odpověděl, že město podalo trestní oznámení, které však policie odložila.
Přestože koalice návrh schválila, jsme připraveni podat nové trestní oznámení v případě, že by výše nákladů na likvidaci zcela popřela smysl prodeje pozemků v průmyslové zóně, zastupitelstvem schválených 4000 Kč za m2.
🏊‍♀️ Jedním z nejdůležitějších projednávaných bodů bylo představení projektu nového krytého bazénu, přesněji řečeno jeho zredukované podoby. Zástupci projekční firmy Centroprojekt Group poprvé představili vizualizaci nové budovy. Bohužel jsme se nedozvěděli žádnou informaci k její energetické náročnosti, což považujeme za závažný nedostatek. O její doplnění požádali naši opoziční kolegové.
Za mnohem větší problém nicméně považujeme fakt, že město tuto klíčovou investici neprojednává ani v Investiční komisi, ani ve Výboru pro energetiku. Jeho členové nyní zaslali městu konkrétní podněty týkající se energetiky nové budovy.
🔥 Posledním bodem, k němuž jsme se vyjádřili, byl projekt nové výstavby na sídlišti Písečná. Investor požádal o odklad termínů a jedním z uvedených důvodů byly nejasnosti ohledně připojení na zdroj tepla z kotelny CZT. Podle vyjádření současného provozovatele CZT, firmy ZT Energy, nelze připojit nové bytové domy, aniž by byl navýšen výkon jediné kotelny na Písečné. Připojení k CZT bylo přitom jednou z podmínek města při výběrovém řízení na investora tohoto projektu.
Na problém nedostatečné kapacity kotelny i nesmyslnost připojení k CZT upozornil náš zastupitel Zbyněk Pokorný již v roce 2021 při schvalování smlouvy s investorem.
V rámci Výboru pro energetiku navrhneme zrušit podmínku připojení se k CZT. O způsobu vytápění by si měl investor rozhodnout sám. Zejména v případě investora, který v nedávné době realizoval tři bytové domy ve stejné lokalitě s vlastním systémem vytápění. Netřeba dodávat, že s bezztrátovým a výrazně levnějším, než by bylo teplo dodávané z CZT.
🏴‍☠️🏴🏴‍☠️
SDÍLEJTE S NÁMA