aktuality

Nový ředitel KSMB bez výběrového řízení

Nový ředitel KSMB bez výběrového řízení

Na svém posledním zasedání jmenovala městská rada nového ředitele Kulturního střediska města Blanska. Tomáš Mokrý má instituci řídit pouze dočasně, přesto jeho dosazení do funkce provází řada nejasností a kontroverzních, netransparentních kroků ze strany radnice.
  • Za značně problematické považujeme již způsob odvolání dosavadního ředitele instituce Víta Šujana, který byl dle sdělení radnice odvolán na základě „dlouhodobě rozdílných názorů na skladbu kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost a nedostatečného zajištění plnění zadaných úkolů, zejména pokud jde o manažerské řízení chodu organizace.“ Relevantnost tohoto odůvodnění bohužel není nikterak ověřitelná, neboť nejsou k dispozici žádné dokumenty, které by na dlouhodobá pochybení nebo neshody mezi městem a panem Šujanem poukazovaly. V zápisech z jednání kulturní komise ani ve zveřejňovaných souhrnech ze zasedání městské rady není uvedena jediná kritická výtka vůči chodu KSMB.
Vzhledem k rychlosti, s jakou byl Vít Šujan sesazen a následně nahrazen členem kandidátky ODS, promotérem Tomášem Mokrým, bohužel zavání tyto výhrady účelovostí.
Znovu proto vyzýváme, aby zápisy ze všech zasedání, nejen z jednání zastupitelstva, byly veřejné!
  • Druhým – a zcela zásadním – otazníkem celé kauzy je „instalování“ dočasného ředitele do funkce. Bývá dobrým zvykem, že do nástupu nového ředitele veřejné organizace zůstává ve vedení ředitel dosavadní, popřípadě je dočasným vedením pověřen některý ze stávajících pracovníků, obvykle zástupce ředitele. Současně je co nejrychleji vypsáno výběrové řízení. V případě blanenského KSMB nebylo učiněno ani jedno, ani druhé.
Vít Šujan byl „odejit“ z funkce v řádu pouhých několika dní a zástupkyni ředitele Helenu Kintrovou na postu dočasného ředitele kvapně (za pouhých 14 dní) nahradil 15. února Tomáš Mokrý. Také termín vypsání a konání výběrového řízení není dosud stanoven, radnice pouze zveřejnila nejzazší datum, kdy by se měl funkce ujmout vítěz řádného (zatím nevypsaného) výběrového řízení – je to 1. září 2023. Jestliže nedojde k okamžitému vypsání řádného výběrového řízení, čerstvě jmenovaný dočasný ředitel bude mít dostatek času důkladně poznat chod organizace, a bude-li se chtít účastnit výběrového řízení, získá tím značnou konkurenční výhodu nad případnými dalšími uchazeči.
Budeme požadovat co nejrychlejší vypsání výběrového řízení!
  • Tomáš Mokrý v rozhovoru pro blanenský Monitor v létě minulého roku prozradil, že ve volném čase pracuje na novém konceptu blanenské kultury, který by myslel na „všechny věkové skupiny“ (což se patrně dle jeho mínění nyní neděje), „tak aby byla uspokojena každá generace“ (více viz https://www.monitor-bk.cz/?p=7402). Dle příspěvku na facebookovém profilu starosty města má aktuálně připravené „plány, které chce realizovat po dobu svého pověření“ vedením KSMB. Tyto plány má však prozatím k dispozici nejspíš pouze městská rada (nebo jen pan starosta?). Nebyla s nimi totiž seznámena ani kulturní komise coby poradní orgán rady, a bohužel ani osoby k tomu nejvíce povolané – ředitelé kina a galerie (tedy institucí, které pod KSMB spadají). Proč nebyli k posouzení tohoto plánu přizváni? Dočkají se blanenští občané jeho zveřejnění?
  • V neposlední řadě Tomáš Mokrý coby majitel produkční a reklamní agentury, která pořádá komerční kulturní a sportovní akce, působí v oboru, který má velmi blízko k činnosti KSMB, nabízí se tudíž úvaha, zdali se záhy nemůže ocitnout ve střetu zájmů.
Pirátská strana dlouhodobě usiluje o narovnání pravidel procesu výběru vedoucích kulturních příspěvkových organizací, mimo jiné přizváním odborníků do výběrové komise. Stabilnější postavení ředitelů chce posílit také stanovením délky funkčního období. Cílem obou opatření je odpolitizování řízení městských kulturních institucí a zajištění odbornosti a kontinuity jejich vedení.
Netransparentním postupem při výběru ředitele KSMB se chceme dále zabývat i na jednání zastupitelstva a navrhnout takové řešení, jaké by alespoň částečně do budoucna riziko podobných praktik eliminovalo.
Děkujeme za podporu!
SDÍLEJTE S NÁMA