IT SPECIALISTA

monika karlíková

monika karlíková

Proč ses rozhodla kandidovat za Piráty v Blansku?

Po letech cestování a práce v zahraničí jsem zase na chvíli zakotvila v Blansku. Uvědomila jsem si, že je tam spousta problémů čili výzev, neuspokojených potřeb občanů, ale i příležitostí na změnu. Společný směr plavby jsem našla u blanenských Pirátů v období komunálních voleb 2022. Líbí se mi, že jsme na jedné politické lodi, která je lidská, ale orientovaná na výsledky. Ačkoliv mohu mnoho změnit i jakožto jednotlivec, ve správné, ideově blízké politické straně mám příležitost díky většímu vlivu dosáhnout skutečných změn.

Jaké jsou tvoje pracovní a životní zkušenosti?

Po vystudování Managementu v kultuře jsem zkoušela různé práce v zahraničí. Po návratu do Česka jsem 2 roky pracovala jako Marketing a PR manažer v malé české designové firmě. Chybělo mi mezinárodní prostředí. Proto jsem už třetím rokem zaměstnaná v soukromém IT sektoru, kde nastavuji přístupy a pracuji na znalostní databázi. Ve volném čase se věnuji sportu, sebevzdělávání ve spolupráci s neziskovkami jako Cesta rozvoje a Organizace pro pomoc uprchlíkům, sociálnímu a ekologickému aktivismu, tématy týkající se veřejného prostoru a pořádáni diskusí o kultuře. Tyto dva světy mně osobně pomáhají udržovat rovnováhu, která je v dnešním rychle se měnícím světě velmi křehká.

Snažím se přemýšlet a řešení hledat v souvislostech pomocí datových analýz a kritického myšlení, zároveň stejně tak zapojovat další stránky jako empatii, kreativitu a fantazii. Domnívám se, že je to i jedna z pirátských cest, jak měnit svět kolem nás s úctou a respektem.

Jaké jsou tvoje cíle v dalším volebním období?

Jednou z mých priorit je otevřít témata jako jsou podfinancování kulturní a zájmové činnosti, revizi směrnice a nastavení dotační činnosti pro kulturu a spolkovou činnost, téma politické kultury, propojení podnikatelské činnosti a neziskové oblasti. Dále potom vidím smysl v zlepšování diskuse v oblasti sociální, co se týče méně populárních témat jako je rozšíření terénní péče, komunit pro sociální vyloučené, rozšíření nebo spíše zavedení psychiatrické péče pro děti a mládež. Potom považuji za důležité edukovat občany v rámci lepší transparentnosti a fungování samosprávy ve smyslu veřejných zakázek, nebo v komunikaci s občany ve smyslu zlepšení objektivity radničního periodika. Také mně není lhostejné, jak to vypadá kolem nás a jak se necháváme, ne úplně dobrovolně ale spíše vlivem nastavení smluvních vztahů města a soukromého sektoru, nejasných pravidel a absentující diskuse, unášet pasivitou a rezignací nad veřejným prostorem. Proto se budu snažit otevřít dialog o vizuálním smogu v Blansku. Chci se zasadit o to, aby Pirátská strana v Blansku byla viditelnější a čitelnější pro občany, nejen z hlediska prázdných slibů ale i činů ve formě akcí, přednášek a diskusí pro občany.  

monika karlíková

IT SPECIALISTA, MATEŘSKÁ DOVOLENÁ