Pokud chceme v Blansku pozitivní změnu, musíme jí jít aktivně naproti.

martina Čumová

CHEMIK SPECIALISTA VE FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

MARTINA ČUMOVÁ

Proč ses rozhodla znova kandidovat za Piráty v Blansku?

 Svojí komunikací s vedením města jsem se snažila posunout kvalitu žití v Blansku. Komunikovala jsem s nim například zřízení plácku pro rozcvičování na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, dostupnost popelnic na bioodpad také pro lidi, kteří bydlí v bytovkách. Jsem jednou z iniciátorek petice proti bourání skleníků a následné výstavbě “obřího” nákupního centra, protože jsem pro citlivé začlenění rozsáhlých staveb do okolí v souladu s trvalou udržitelností krajiny. Proč by stavby takového charakteru nemohly mít alespoň zelenou střechu a odpočinkovou zónu se zelení? Proto jsem v roce 2016, společně s kamarády, založila spolek Blansko sobě, z.s. Abych však mohla více ovlivnit dění v Blansku, rozhodla jsem se v minulém volebním období, spolu s dalšími zakladateli spolku, kandidovat za Piráty.

Jaké jsou tvé pracovní a životní zkušenosti?

Přes dlouhodobé zahraniční působení a přechodná bydlení v Brně jsem se vrátila zpět do Blanska, kde jsem od mala vyrůstala. Je mi 37 let a vystudovala jsem Vysoké učení technické v Brně se zaměřením na analytickou chemii. Během práce na plný úvazek se zaměřením na vývoj moderních analytických metod pro stanovování toxických látek v potravinách a krmivech jsem současně studovala doktorský studijní program, který jsem úspěšně dokončila v roce 2015. Nyní pracuji jako chemik specialista ve farmaceutické společnosti. 

 
Co se ti za dobu působení Pirátské strany v Blansku v posledním období  povedlo?

Během současného vykonávání práce na částečný úvazek a rodičovské dovolené jsem se účastnila několika ročníků Blanenských programů PaRO. Moje projekty byly obyvateli Blanska vždy vysoko hodnoceny a nakonec díky městu i zrealizovány. Jednalo se například o doplnění hracích prvků a zeleně na hřišti u věžáků v centru Blanska, skříňky pro sportovce na Sportovním ostrově L. D., dále sdílené grily – které by měly být součástí revitalizace rekreační oblasti Palava. Činila jsem tak s vědomím, že pokud chci v Blansku pozitivní změnu, musím tomu jít aktivně naproti. Je potřeba využít příležitosti, které jsou k dispozici a přetavit je v něco dobré a prospěšné pro všechny.

Myslím si, že Blansko může být vždy lepším místem pro život než je teď, ale je zapotřebí více naslouchat jeho občanům a být s nimi více v kontaktu.

MARTINA ČUMOVÁ

CHEMIK SPECIALISTA VE FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI