Chci připravit Blansko na klimatickou změnu.

luboš sedlák

DOKTORAND

ČLEN KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKA

ZBYNĚK POKORNÝ

luboš sedlák

Proč ses rozhodl znova kandidovat za Piráty v Blansku?

Do komunálních voleb v Blansku jsem se rozhodl znovu kandidovat, protože Piráti v Blansku mají velký potenciál vedoucí k opravdové změně. Současné politické vedení mi přijde velmi zkostnatělé, dlouhodobě se tam drží pořád ti stejní představitelé koalice, kteří změny odmítají. Pokud dostanu možnost a větší zodpovědnost  se podílet na komunální politice, chci se věnovat tématům, jako jsou: územní plánování, ochrana krajiny a další environmentální aspekty s tím související.

Jaké jsou tvé pracovní a životní zkušenosti?

Na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity se jako doktorand věnuji ochraně půdy. Tyto znalosti a zkušenosti mi dovolují zapojit se do odborných konzultací a studií při řešení další možné zástavby v Blansku. Kromě zmíněného se chci dále věnovat zachytávání dešťové vody a jejím dalším využití a odvádění zpět do půdy, tzn. Budování polopropustných či propustných ploch (např. parkoviště). Vše v návaznosti na klimatickou změnu, každým rokem se zvyšuje průměrná roční teplota, měli bychom být připraveni. V této souvislosti je důležitá městská zeleň.

 

luboš sedlák

Doktorand, Mendelova univerzita v Brně 

Člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Blanska