Chci zlepšit fungování CZT, aby bylo lépe kontrolovatelné a provozovatelem bylo město

jan čuma

Projektant technických zařízení 

Člen investiční komise

jan čuma

Proč ses rozhodl znova kandidovat za Piráty v Blansku?

 V roce 2016 jsem podporoval kamarády při založení spolku Blansko sobě, z.s. V té době jsem se seznámil se skupinou lidí kolem našeho zastupitele Zbyňka Pokorného, tito lidé se snaží zlepšit město Blansko, a to je přesně to o co se snažím i já. Proto bych rád kandidoval v komunálních volbách.

V minulém volebním období jsem byl za piráty členem investiční komise. V této komisi jsme posuzovali, doporučovali developerské a městské projekty. Navrhovali jsme případné změny. Především jsme kladli důraz na sladění projektů s plánovaným rozvojem nejen města Blanska.

V následujícím období bych se rád nadále věnoval oblasti rozvoje města Blanska.

Především v oblastech:

  • zlepšení přehlednosti a transparentnosti městských zakázek
  • aktualizace regulačního plánu
  • zlepšit fungování CZT, aby bylo více kontrolovatelné (provozovatel město)
  • prosazení pozice městské architekta.

Jaké jsou tvoje pracovní a životní zkušenosti? 

Vyrůstal jsem v Blansku, následně jsem žil v Praze, Brně, ale po několika letech jsem se vrátil zpět do Blanska. Vystudoval jsem VŠB – Technickou univerzitu v Ostravě se zaměřením na technická zařízení budov. Pracuji jako projektant se zaměřením na výstavbu a plánovaní umístění technických zařízení.

Snažím se starat o své okolí v duchu hesla, když chceš něco zlepšit, tak nečekej a jednej.

Jan Čuma

Projektant technických zařízení

Člen investiční komise