JAZYKOVÁ REDAKTORKA

helena vyplelová

helena vyplelová

Proč ses rozhodla kandidovat za Piráty v Blansku?

Kandidovat za Piráty v našem městě jsem se rozhodla, jelikož dlouhodobě sleduji politické dění v naší zemi i ve světě a naznala jsem, že splnit si jednou za čas svou občanskou povinnost u volební urny už nestačí a že je třeba se aktivněji zapojit do okolního dění. Výzev je kolem nás spousta, obzvláště v této turbulentní době, kdy jsou v důsledku klimatických, zdravotnických, bezpečnostních i ekonomických krizí nabourávány základní lidské jistoty a humanistické hodnoty.

Věřím, že posunovat věci k lepšímu lze nejpříměji a nejúčinněji už na komunální úrovni. Jelikož se takřka celý život zabývám kulturou ve všech jejích podobách, chci se v této oblasti angažovat i v našem městě. Důležitá je pro mě průhledná a otevřená komunikace mezi organizátory kulturních akcí a dostatečná podpora ze strany města, zejména méně výdělečných, „nemainstreamových“ či žánrově vyhraněných, aktivit.

Duch města utvářejí především jeho obyvatelé, proto by právě jim měla být věnována ta nejlepší péče v podobě kvalitních veřejných služeb a maximální informovanosti. Současně by mělo být dopřáno sluchu jejich připomínkám, nápadům, ale i stížnostem – Se vzájemným respektem a pokorou! 

 

Helena vyplelová

Jazyková editorka a redaktorka