aktuality

DRUHÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2022

DRUHÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2022

Milí přátelé a pirátští příznivci, 🏴
na konci prosince jsme se zúčastnili druhého zasedání městského zastupitelstva, na němž se schvaloval rozpočet pro rok 2023. 💸💰
👍 Dobrou zprávou je, že město Blansko bude opět hospodařit s vyrovnaným rozpočtem přesahujícím půl miliardy korun, konkrétně s částkou ve výši 6️⃣0️⃣8️⃣ 4️⃣5️⃣3️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ Kč. Oproti minulým rokům, kdy jsme kritizovali předražené investice, například projekt mobilní kavárny na Poduklí, jsme letos neměli problém podpořit rozpočet jako celek. Osvědčil se systém seminářů, kde se zastupitelé mohou předem detailně informovat o jednotlivých položkách. V důsledku výrazného navýšení dotací na energie základním školám a městským společnostem bohužel došlo ve srovnání s loňským rokem k poklesu plánovaných investice ze 180 na 120 milionů Kč. Tento poměr se může změnit v případě, že město obdrží dotace na některé další projekty.
👎 Z dalších projednávaných bodů zasedání jsme se negativně vyjádřili k dalšímu navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, neboť tyto odměny se zvyšovaly již na říjnovém ustavujícím zastupitelstvu.
👎 Také jsme hlasovali proti změně termínu odprodeje pozemků pro nově vznikající obchodní centrum „Skleníky“. Důvodem je naprosto neadekvátní cena pozemků ve výši 1000 Kč/m2. Tato částka je platná od počátku projektu, jehož harmonogram byl šestkrát (!) změněn a schválen bývalým zastupitelstvem bez revize ceny pozemků. Toto přezkoumání jsme přitom navrhovali již při šestém odkladu termínu odprodeje v září 2020.
👎 Posledním sporným bodem, který jsme nepodpořili, bylo schvální předběžné kalkulace ceny tepla pro rok 2023. Dodavatel tepla nepředložil zastupitelům potřebné podklady pro zodpovědné rozhodnutí. Tento fakt jako Piráti kritizujeme po celou dobu trvání smlouvy se stávajícím dodavatelem tepla, firmou ZT Energy, tj. od roku 2020.
🖤 S přáním pohodového nového roku vaši pirátští zastupitelé!
SDÍLEJTE S NÁMA